Dostęp do płyt amortyzujących różnych grubości i możliwość zestawiania ich w pakiety, umożliwia precyzyjny dobór danej nawierzchni do urządzeń zabawowych, zastosowanych na placu zabaw.

SAMBA-nawierzchnia2

Jak dobrać odpowiedni system?

Każde z urządzeń zabawowych, na podstawie wymogów normy PN-EN 1176, ma ściśle określony parametr WSU, czyli Wysokość Swobodnego Upadku, wyrażaną w metrach. Obowiązuje zasada, że dobieramy system gwarantujący amortyzację upadku z wysokości równej lub większej od wysokości parametru WSU danego urządzenia. W przypadku stosowania wielu urządzeń na danym placu, system dobieramy pod kątem parametru WSU o najwyższej wartości.

Co znajdziesz w naszej ofercie?

Udostępniamy Państwu trzy systemy 1-płytowe oraz dwa 2-płytowe (składające się z 2 warstw płyt amortyzujących), które zapewniają bezpieczny upadek z wysokości:

Rodzaj nawierzchni 1-płytowe 1-płytowe 1-płytowe 2-płytowe 2-płytowe
System T-25 T-35 T-45 T-60 T-90
Wysokość upadku max. w metrach 1,3 1,8 2,1 2,4 3,0