To jeden z niezaprzeczalnych atutów „Bezpiecznej Nawierzchni SAMBA”- brak potrzeby wykonywania poważniejszych prac ziemnych, modułowa konstrukcja systemu oraz praktycznie pełna niezależność od pogody (temperatury, wilgotności, opadów). Gwarantuje błyskawiczną i bezproblemową realizacje każdego zadania.

SAMBA-nawierzchnia

Jak to wygląda w praktyce? Realizacja montażu składa się z 4 etapów:

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Prace przygotowawcze polegają na korytowaniu i wykonaniu warstwy przepuszczalnej z piasku.

Etap 2 - Rozłożenie piankowych mat amortyzujących

Maty ze względu na swój niewielki ciężar i gabaryty 1 x 2 m są łatwe w transporcie i obróbce. Ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, można je dowolnie kształtować, a do ich obróbki wystarczy ostry nóż. W przypadku systemów 2-płytowych należy pamiętać o przesunięciu górnej warstwy w stosunku do dolnej o pół modułu tak, aby szczeliny w warstwach się nie pokrywały .

Etap 3 - Montaż sztucznej trawy

Trawa w rolkach o szerokości 4m. Rozwijając trawę, pokrywamy brytami całą powierzchnię placu, wycinając na bieżąco otwory pod istniejące przeszkody (słupki, drzewa, istniejące urządzenia). Na tym etapie możemy sprawdzić i ewentualnie jeszcze zmienić przebieg połączęń pomiędzy trawą o różnych kolorach, jeżeli projekt takie rozwiązanie zakładał. Kleimy obrzeża brytów do płyt amortyzacyjnych oraz wykonujemy przejścia w miejscach styku nawierzchni sztucznej z naturalną/rodzimą.

Etap 4 - Zasypywanie

Dla stabilizacji nawierzchni, technologia przewiduje zasypanie jej w całości piaskiem płukanym w ilości około 25 kg na 1 m2. Piasek po szczotkowaniu staje się praktycznie niewidoczny, stabilizując jednocześnie w sposób wystarczający trawę, przyciskając ją do podłoża amortyzującego.

Tak wykonana nawierzchnia jest natychmiast gotowa do użytkowania. Ewentualne naprawy w przyszłości sprowadzają się do wycięcia uszkodzonego miejsca w niezbędnym zakresie i zastąpieniem go fragmentem nowej nawierzchni.