SAMBA Bezpieczna nawierzchnia

Dbając o nasze otoczenie, staramy się propagować rozwiązania, które stoją w zgodzie z wymogami dotyczącymi ekologicznego obrotu materiałami oraz troską o krajobraz. Oto niektóre rozwiązania, które wykorzystano w systemie „Bezpiecznej Nawierzchni SAMBA”

płyty amortyzujące wykonane są z powtórnie przetworzonej pianki poliuretanowej,

do montażu systemu używa się minimalnych ilości syntetycznych klei i stabilizatorów,

ze względu na charakter wierzchniej warstwy, jaką jest syntetyczna trawa, system wtapia się wizualnie w otoczenie i jest naturalny w odbiorze,

w przypadku likwidacji placu zabaw, nawierzchnię można błyskawicznie zdemontować bez pozostawiania jakichkolwiek zanieczyszczeń w ziemi, a część systemu wykorzystać powtórnie.